Rivet aveugle multiserrage Multi-sérrage GOMULTI Aluminium Tige acier TRS DOC 3720

Rivet aveugle multiserrage Multi-sérrage GOMULTI Aluminium Tige acier TRS DOC 3720

Rivet Multi-sérrage GOMULTI Aluminium Tige acier TRS DEGOMETAL
DOC 3720